Modernodam is een afgeschermde werkomgeving van Operatie BRP met tools, (technische) informatie en documentatie voor programmamedewerkers. Op verzoek kan aan partijen in de omgeving van het programma - zoals leveranciers, gemeenten en afnemers - toegang verleend worden tot een deel van de informatie op deze werkomgeving.

Modernodam voor medewerkers Operatie BRP

Elke nieuwe medewerker krijgt toegang tot Modernodam. Niet iedereen krijgt toegang tot dezelfde diensten en tools. Dit is afhankelijk van de rol binnen of relatie met het programma. Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen op Modernodam, is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Medewerkers van het programma krijgen deze bij aanvang van de opdracht.

Modernodam voor leveranciers, gemeenten en afnemers

Informatie over Operatie BRP wordt in principe beschikbaar gesteld op de website van het programma: www.operatiebrp.nl. Omdat de BRP-voorzieningen en het Logisch Ontwerp BRP nog in ontwikkeling zijn, kan informatie niet in alle gevallen direct via deze openbare site gepubliceerd worden. In dat geval wordt informatie op de Whitebox Operatie BRP Publiek geplaatst: een afgeschermd deel op Modernodam dat specifiek is ingericht voor leveranciers, gemeenten en afnemers. Deze partijen kunnen een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot deze informatie.

  • Heeft u al een inlognaam en wachtwoord ontvangen voor Modernodam/Whitebox Operatie BRP Publiek? Klikt u dan op "Diensten" en selecteer de dienst "Project document library." Nadat u bent ingelogd, heeft u toegang tot de informatie en documentatie waarvoor u bent geautoriseerd.
  • Wilt u een verzoek indienen voor toegang tot Modernodam/Whitebox Operatie BRP Publiek? Klikt u dan hier¬†voor meer informatie.

Burgerzakenmodulespecificaties

Via de link "BZM specificaties" in het bovenste menu krijgt u toegang tot de specificaties die de verschillende functies beschrijven van de Burgerzakenmodules. Deze zijn bruikbaar bij het maken van een programma van eisen als u uw huidige burgerzakensysteem moet of wilt aanbesteden. Leveranciers van BZM kunnen deze specificaties gebruiken bij de bouw van de verschillende modules.